Juridische kennisgeving

Eigenaar van de website: Ets A. Linckx et Fils BV - Business Park, 21 den Horick,  3090 Overijse, België.

Identificatie van het bedrijf: Ets. A. Linckx et Fils BV - Business Park, 21 den Horick, 3090 Overijse, België. +32 (0)2 537 10 91shop@cielbelge.com
Intracommunautair BTW-nummer: BE 0412.723.122

Gehost door: Odoo SA - Chaussée de Namur 40, 1367 Ramillies, België.  +32 81 81 37 00


Intellectueel eigendom

CielBelge is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, architectuur, iconen en geluiden.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CielBelge.


Beperking van de aansprakelijkheid

CielBelge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site https://www.cielbelge.com/.

CielBelge wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van de informatie en de inhoud aanwezig op https://www.cielbelge.com/

CielBelge verbindt zich ertoe de site https://www.cielbelge.com/ zo goed mogelijk te beveiligen, maar haar verantwoordelijkheid kan niet in het geding komen indien ongewenste gegevens zonder haar medeweten op haar site worden ingevoerd en geïnstalleerd.

Interactieve ruimtes (contact- of commentaarruimte) staan ter beschikking van de gebruikers. CielBelge behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte gedeponeerde inhoud te verwijderen die in strijd is met de in geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming.

Indien nodig behoudt CielBelge zich tevens de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name in geval van berichten met een racistisch, kwetsend, lasterlijk of pornografisch karakter, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto, ...).


Eco-organisaties

België
    Valipac.

France
    Verpakking: FR270381_01KCMV.
    Chemische producten: FR270381_07EOEX.

Duitsland
    Lucid : DE2997227062364.