Algemene Voorwaarden van de E-commerce Site

Deze voorwaarden vervangen de vorige versies.

Januari 2022 / versie 7.

 Download de drietalige versie in PDF


I. SAMENVATTING

 1. PRIJS: Onze prijzen en kortingen worden vermeld op onze e-commerce site. Ze kunnen op elk moment worden aangepast.
 2. BETALING: Al onze goederen worden betaald en gefactureerd op het moment van de bestelling.
 3. BELASTINGEN: Invoerkosten of belastingen die in het land van levering verschuldigd zijn, zijn niet in onze prijzen inbegrepen. De verschuldigde BTW zal de BTW van de huidige wetgeving zijn.
 4. AFHALING OF TRANSPORT: De voorwaarden voor de afhaling of het transport worden bepaald op het moment van de bestelling volgens de keuze van de klant.
 5. SCHADE: In geval van schade aan de goederen tijdens het transport moet de klant bij ontvangst van de goederen schriftelijk voorbehoud maken op de leveringsbon.
 6. BERICHTEN: Berichten moeten per e-mail worden verstuurd aan het adres van de klant of aan ons adres hello@cielbelge.com.
 7. LEVERTIJD: De levertijden worden voor elk product op de e-commercesite gespecificeerd.
 8. AFZEGGING: De klant kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn bestelling onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de volledige algemene voorwaarden.
 9. NIET CONFORMITEIT: In geval van niet-conformiteit van een product kan de klant afstand doen van de niet-conforme goederen en een volledige terugbetaling van de prijs bekomen, onder de voorwaarden vermeld in de volledige algemene voorwaarden.
 10. AANSPRAKELIJKHEID: Wij beperken onze aansprakelijkheid tot de vergoedingen en schadeloosstellingen die zijn voorzien in de volledige algemene voorwaarden.
 11. RETOUREMBALLAGE: Alle verpakkingen die direct onze producten bevatten, kunnen worden geretourneerd.
 12. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANKEN: Al onze contracten worden beheerst door het Belgische recht, en in geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.
 13. PRIVACY BELEID: Door de site te gebruiken, gaat de klant akkoord met ons privacybeleid.


II. ALGEMENE VOORWAARDEN VOLLEDIG

 1. PRIJS
  1. Onze prijzen en kortingen worden vermeld op onze e-commerce site.
  2. Ze kunnen ten allen tijde worden gewijzigd.
  3. De prijzen die op een bestek of gedateerd document van onze website worden vermeld, blijven echter twee maanden geldig voor de klant die er gebruik van maakt.
 2. BETALING: Al onze goederen worden betaald en gefactureerd op het moment van de bestelling.
  In geval van betaling met kredietkaart, wordt de kaart gedebiteerd bij de bevestiging.
 3. BELASTINGEN: Invoerkosten of belastingen die in het land van levering verschuldigd zijn, zijn niet in onze prijzen inbegrepen.
  1. De verschuldigde BTW zal de de BTW van de huidige wetgeving zijn.
  2. Indien de klant een intracommunautair BTW nummer heeft, kan de facturatie op verzoek van de klant zonder BTW gebeuren.
  3. Klanten met vrijstellingen, zoals leden van ambassades, kunnen alleen in aanmerking komen voor facturering exclusief btw op vertoon van het document dat is afgegeven door de ambassade of het consulaat waartoe zij behoren.
  4. Klanten die de bij ons gekochte goederen exporteren, moeten de pro forma factuur met BTW betalen. De terugbetaling van het BTW-bedrag gebeurt bij ontvangst van de exportdocumenten. Hiertoe dient de klant ons zijn volledige bankgegevens (IBAN en Swift) te verstrekken.
 4. AFHALING OF TRANSPORT: De voorwaarden voor de afhaling of het transport worden bepaald op het moment van de bestelling volgens de keuze van de klant.
 5. BESCHADIGINGEN
  1. Kennisgeving: In geval van schade aan de goederen tijdens het transport moet de klant bij ontvangst van de goederen schriftelijk voorbehoud maken op de leveringsbon.
  2. Schriftelijke bezwaren tegen kennelijke schade moeten nauwkeurig en gedetailleerd zijn.
  3. Een foto van de schade wordt ons per e-mail toegestuurd.
 6. BERICHTEN : Berichten moeten per e-mail worden verzonden aan het adres van de klant of aan ons adres hello@cielbelge.com.
 7. LEVERTIJD: De levertijden worden voor elk product op de e-commercesite gespecificeerd. De datum vermeld op de site en op het bestelformulier is een indicatie en zal worden bevestigd of gespecificeerd bij de verwerking van de bestelling of betaling. Voor goederen die op voorraad zijn, kan het bij wijze van uitzondering voorkomen dat de goederen niet meer op dezelfde dag te koop zijn. In dit geval brengen wij de klant op de hoogte door middel van een bericht.
 8. ONTHEFFING: De klant kan geheel of gedeeltelijk afzien van zijn bestelling onder de volgende voorwaarden:
  1. Terugbetaling: Het betaalde bedrag wordt volledig terugbetaald voor een voorraadproduct. Een product op bestelling met een doorlooptijd van meer dan tien dagen wordt terugbetaald tegen 70% van het betaalde bedrag. Een op maat gemaakt product zal worden terugbetaald tegen 60% van het betaalde bedrag. De terugbetaling gebeurt in de vorm van een voucher op onze e-commerce site.
  2. Monsters en producten van minder dans één meeteenheid (1kg, 1 liter, 1m²) worden niet vergoed. Alvorens een grote hoeveelheid van en onbekend product te bestellen, dient de klant altijd een staal te bestellen.
  3. Korte termijnen en kennisgeving: De verzaking moet worden gesignaleerd door een bericht of binnen een termijn van maximaal vijftien dagen na de afhaling of ontvangst. De teruggave van de goederen aan ons magazijn binnen de kortste termijn geldt als een kennisgeving.
  4. Retour: De producten waarvan de klant afziet na de levering moeten worden teruggestuurd op kosten van de klant naar ons magazijn in de Business Park, 21 den Horick, 3090 Overijse Belgïe, goed verpakt en in goede staat, voor het einde van de termijn van kennisgeving van de afzegging. Indien de klant ons binnen de korte termijn voor de kennisgeving van de ontheffing vraagt om deze terugzending te organiseren, zal hem een schatting worden voorgesteld en in geval van aanvaarding zullen de terugzendingskosten in mindering worden gebracht op de terugbetaling.
  5. Niet-naleving van de voorwaarden: in geval van niet-naleving van de bovenstaande voorwaarden worden de goederen niet terugbetaald.
 9. NON-CONFORMITEIT: In geval van non-conformiteit van een product zal de klant afstand kunnen doen van de non-conforme goederen en de volledige terugbetaling van de prijs kunnen verkrijgen, onder de volgende voorwaarden:
  1. Toleranties: Niet-conformiteit moet worden beoordeeld op basis van de specifieke kenmerken en toleranties van onze producten.
  2. Vergoeding: De terugbetaling zal op de bankrekening van de klant worden gestort.
  3. Korte tijdsduur en kennisgeving:
   1. Onze goederen moeten op de dag van afhaling of bij ontvangst worden gecontroleerd en eventuele non-conformiteitsproblemen moeten dezelfde dag nog door middel van een bericht aan ons worden gemeld.
   2. Indien de non-conformiteit niet kan worden gevonden bij de ophaling of levering, moet de non-conformiteit binnen een termijn van maximaal vijftien dagen na levering per bericht worden gemeld, met opgave van de redenen die een snellere melding in de weg hebben gestaan.
   3. Indien de niet-conformiteit pas na een bepaalde periode kon verschijnen, moet deze ons worden gemeld door middel van een bericht zodra deze verschijnt, waarin de verschijningsvorm ervan in detail wordt uitgelegd.
   4. De teruggave van de goederen aan ons magazijn binnen de termijn geldt als kennisgeving.
  4. Foto's: Het verslag moet vergezeld gaan van algemene en gedetailleerde foto's en indien nodig moet een monster van het niet-conforme product worden opgestuurd.
  5. Bezoek: We komen niet bij de klant langs om installatiefouten of conformiteitsproblemen op te sporen.
  6. Retourn: Non-conforme producten moeten binnen een termijn van maximaal vijftien dagen na kennisgeving worden teruggestuurd naar ons magazijn in de Business Park, 21 den Horick, 3090 Overijse Belgïe, in een geschikte verpakking en in goede staat, voordat ze worden terugbetaald.
   1. Indien akkoord over de retour wijze van de non-conforme producten, zullen de terugzendingskosten voor onze rekening zijn.
   2. Indien de non-conformiteit niet wordt bevestigd, maar alsnog wordt voldaan aan de voorwaarden voor een ontheffing, kan de klant een terugbetaling bekomen onder de hierboven voorziene voorwaarden voor een ontheffing. De terugzending kosten zullen niet terugbetaald worden.
   3. Indien de non-conformiteit niet wordt bevestigd en de voorwaarden van een verklaring van afstand niet meer worden vervuld, kan de klant de terugbetaling van de goederen niet meer verkrijgen.
  7. Vergoeding: Een vergoeding van 10% van de prijs van de non-conforme goederen wordt aan de klant betaald onder de vorm van een waardebon op onze site. Deze schadevergoeding is onvoorwaardelijk verschuldigd indien de non-conformiteit wordt bevestigd, zelfs indien de klant de goederen aanvaardt of indien de voorwaarden voor terugbetaling niet zijn vervuld.
 10. VERANTWOORDELIJKHEID
  1. Wij beperken onze aansprakelijkheid tot de hierboven genoemde vergoedingen en schadeloosstellingen.
  2. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die verband houdt met de installatie of het herstel van de ondergrond.
  3. We kunnen de compatibiliteit van onze producten niet garanderen met een ongewone of twijfelachtige ondersteuning.
  4. De installatie wordt beschouwd als een aanvaarding van de goederen.
  5. Voor vloeibare producten moet de klant absoluut de conformiteit controleren voordat hij de container opent. Een open recipiënt waarvan de inhoud overeenstemt met de afzonderlijk verkregen of op de recipiënt aangebrachte monsters, of met de beschrijvingen op het etiket, kan niet worden vergoed.
 11. RETOURVERPAKKING. Alle verpakkingen die direct onze producten bevatten, kunnen worden geretourneerd.
  1. Betaling: De prijs van de contributie wordt aan de klant betaald in de vorm van een voucher op onze site. Tenzij anders vermeld op de verpakking, bedraagt de statiegeldprijs 0,5€ per verpakking van meer dan een halve meeteenheid (>1/2kg of >1/2liter) en 1€ per verpakking met meer dan één meeteenheid (>1kg of >1 liter).
  2. Termijn: De verpakkingen moeten binnen zes maanden na de laatste levering aan de klant worden teruggebracht.
  3. Terugkeer: In ons magazijn in de Business Park, 21 den Horick in 3090 Overijse Belgïe. Als de klant ons vraagt om deze retourzending te organiseren, wordt er een offerte aangeboden. De prijs van de zendingen wordt in ons magazijn berekend.
  4. Niet-retourneerbaar: Verpakkingen van papier, karton of hout, alsmede verpakkingen voor verzending, breeuwen of folie, tapes en bevestigingsbanden zijn niet terugbetaald. Ze kunnen echter wel met de retouremballage aan ons worden geretourneerd. Alle verpakkingen worden door ons verwerkt voor recycling.
 12. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANK: Al onze contracten worden beheerst door het Belgische recht, en in geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.
 13. PRIVACY BELEID
  1. Verzamelen van informatie : Wij verzamelen informatie wanneer u zich registreert op onze site, wanneer u inlogt op uw account, een aankoop doet, en/of wanneer u uitlogt. De verzamelde informatie omvat uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en/of kredietkaartinformatie.
   Daarnaast ontvangen en registreren wij automatisch informatie van uw computer en browser, waaronder uw IP-adres, uw software en hardware, en de pagina die u opvraagt.
  2. Gebruik van informatie : Alle informatie die wij van u verzamelen kan worden gebruikt om :
   - Personaliseer uw ervaring en voldoe aan uw individuele behoeften,
   - Verbetering van de klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften,
   - U per e-mail contacteren.
  3. Privacy van online zaken : Wij zijn de enige eigenaars van de informatie die op deze site wordt verzameld. Uw persoonlijke informatie zal niet worden verkocht, verhandeld, overgedragen of doorgegeven aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, anders dan wat nodig is om te voldoen aan een verzoek en/of transactie, zoals het verzenden van een bestelling.
  4. Bekendmaking aan derden : Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derden die ons helpen bij de exploitatie van onze website of de uitvoering van onze activiteiten, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.
   Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden, of wanneer vereist door de wet te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.
  5. Bescherming van informatie : Wij implementeren een verscheidenheid aan veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie veilig te houden. Wij gebruiken de modernste versleuteling om gevoelige informatie die online wordt doorgegeven, te beschermen. Wij beschermen uw informatie ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantendienst) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, worden in een beveiligde omgeving bewaard.
  6. Gebruik van cookies : Onze cookies verbeteren de toegang tot onze site en identificeren terugkerende bezoekers. Dit gebruik van cookies is echter op geen enkele manier gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.
  7. Uitschrijven : Wij gebruiken het door u opgegeven e-mailadres om u informatie en updates over uw bestelling, incidenteel bedrijfsnieuws, gerelateerde productinformatie, enz. te sturen. Indien u zich op enig moment wenst uit te schrijven en geen e-mails meer wenst te ontvangen, kan dit per e-mail worden aangevraagd op rgpd@paonlin.com.
  8. Toestemming : Door onze site te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid.


III. SPECIALE VOORWAARDEN VOOR VERVEN

 1. NON-COMPLIANCE: In geval van niet-conformiteit van een product kan de klant afstand doen van de niet-conforme goederen en een volledige terugbetaling van de prijs verkrijgen, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de gedetailleerde algemene voorwaarden.
  1. Toleranties: Niet-conformiteit moet worden beoordeeld op basis van de specifieke kenmerken en toleranties van onze producten.
   1. Onze verven hechten perfect aan de meest voorkomende of geprepareerde ondergronden en onze tinten liggen altijd zo dicht mogelijk bij een monster of een referentie.
   2. Toch neemt het menselijk oog fijnere tinten waar dan het technisch mogelijk is om te produceren. Daarnaast heeft de textuur van de verf, de toestand of de kleur van de drager, en het aantal lagen invloed op de kleurweergave. Ten slotte kunnen sommige ondergronden compatibiliteitsproblemen opleveren met bepaalde verven. Daarom is het, op een twijfelachtige steun of om een schaduw te evalueren, essentieel om een voorafgaande test uit te voeren met behulp van een monster van minimumformaat A4.
   3. In het geval van verschillende partijen raden wij aan de potten te mengen of een goed gedefinieerd oppervlak per partij te verven. Een touch-up moet altijd worden uitgevoerd op een goed gedefinieerd oppervlak.
   4. Een Δ E van minder dan drie op dezelfde ondergrond met dezelfde applicatiemethode ligt binnen onze fabricagetoleranties.
 2. AANSPRAKELIJKHEID: Wij beperken onze aansprakelijkheid tot de vergoedingen en schadeloosstellingen die zijn voorzien in de gedetailleerde algemene voorwaarden.
  1. Voor vloeibare producten moet de klant absoluut de conformiteit controleren voordat hij de container opent. Een open recipiënt waarvan de inhoud overeenstemt met de afzonderlijk verkregen of op de recipiënt aangebrachte monsters, of met de beschrijvingen op het etiket, kan niet worden vergoed.
 3. RETOUREMBALLAGE. Alle verpakkingen die direct onze producten bevatten, kunnen worden geretourneerd onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de volledige algemene voorwaarden.


Ets. Linckx & Fils SPRL

BTW : BE 0412.723.122

IBAN : BE45 2100 9389 0089